Aktuálny cenník kurzov DME na Zimný trimester 01/2014 – 03/2014


Dôležité V prípade záujmu, prosím pošlite nám vyplnenú registračnú prihlášku na info@languageplanet.sk         


Názov kurzu: DME BASIC

Termín:            7.04. – 13.06.2014

Intenzita:          2 x 1 vyučovacia hodina týždenne

Trvanie:            10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 20 x 50 min

Dni výučby:     Pondelok + Streda

Utorok + Štvrtok

Čas výučby:     08:00 – 08: 50      16:00 – 16:50

09:00 – 09:50      17:00 – 17:50

10:00 – 10:50       18:00 – 18:50

11:00 – 11:50        19:00 – 19:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne:             všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť knihu DME s CD; 15,- €

Cena kurzu: 109,- €
Objednať

Názov kurzu: DME STANDART

Termín:             7.04. – 13.06.2014

Intenzita:          2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

Trvanie:            10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 40 x 50 min

Dni výučby:     Pondelok + Streda

Utorok + Štvrtok

Čas výučby:     08:00 – 09: 50      10:00 – 11:50

16:00 – 17:50       18:00 – 19:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne:             všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť knihu DME s CD; 15,- €

Cena kurzu: 179,- €
Objednať

Názov kurzu: DME INTENSIVE

Termín:             7.04. – 13.06.2014

Intenzita:          3 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

Trvanie:            10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 60 x 50 min

Dni výučby:     Pondelok + Streda + Štvrtok/Piatok

Čas výučby:     08:00 – 09: 50      10:00 – 11:50      

16:00 – 17:50       18:00 – 19:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne:             všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť knihu DME s CD; 15,- €

Cena kurzu: 249,- €
Objednať


Názov kurzu: DME INDIVIDUAL

Doba výučby: Podľa požiadaviek klienta

Počet študentov: 1 – 3

Úrovne: všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť knihu DME s CD; 15,- €

Cena za 1 hodinu:               1 študent: 15,- €

2 študenti: 10,- €/na osobu

3 študenti: 8,- €/na osobu

Názov kurzu: DME STUDENT BASIC

Termín:             7.04 – 13.06.2014

Intenzita:          2 x 1 vyučovacia hodina týždenne

Trvanie:            10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 20 x 50 min

Dni výučby:     Pondelok + Streda

Utorok + Štvrtok

Čas výučby:     08:00 – 08: 50      16:00 – 16:50

09:00 – 09:50      17:00 – 17:50

10:00 – 10:50       18:00 – 18:50

11:00 – 11:50        19:00 – 19:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne:             všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť knihu DME s CD; 15,- €

Cena kurzu: 89,- €
Objednať

Poznámka: do tohto kurzu sa môžu prihlásiť všetci študenti základných a stredných škôl do 19 rokov, alebo univerzitní študenti po preukázaní platného preukazu študenta ISIC

Názov kurzu: DME STUDENT STANDART

Termín:             7.04 – 13.06.2014

Intenzita:          2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne

Trvanie:            10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 40 x 50 min

Dni výučby:     Pondelok + Streda

Utorok + Štvrtok

Čas výučby:     08:00 – 09: 50      10:00 – 11:50

16:00 – 17:50       18:00 – 19:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne:             všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť knihu DME s CD; 15,- €

Cena kurzu: 149,- €
Objednať

Poznámka: do tohto kurzu sa môžu prihlásiť všetci študenti základných a stredných škôl do 19 rokov, alebo univerzitní študenti po preukázaní platného preukazu študenta ISIC

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...