Aktuálny cenník kurzov Direct Kids na Zimný trimester 01/2014 – 03/2014


Dôležité V prípade záujmu, prosím pošlite nám vyplnenú registračnú prihlášku na info@languageplanet.sk         


Názov kurzu: Direct Kids BASIC Termín: 7.4. – 13.06.2014

Intenzita: 2 x 1 vyučovacia hodina týždenne

Trvanie: 10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 20 x 50 min

Dni výučby: Pondelok + Streda

Utorok + Štvrtok

Čas výučby: 13:00 – 13:50 14:00 – 14:50

15:00 – 15:50 16:00 – 16:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne: všetky

Učebné materiály:
Učebnica Direct SpeakPL Kids s CD; 15,- €
Pracovný zošit Direct SpeakPL Kids s CD; 10,- €

Cena kurzu: 89,- €
Objednať
Poznámka: do tohto kurzu sa môžu prihlásiť žiaci základných škôl do 10 rokov.
V prípade zaradenia Vášho dieťaťa do vyššej cenovej skupiny, Vám bude rozdiel v cene po dohode doúčtovaný.

Zľavy

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...