Aktuálny cenník kurzov Direct Method for Teens na Zimný trimester 01/2014 – 03/2014


Dôležité V prípade záujmu, prosím pošlite nám vyplnenú registračnú prihlášku na info@languageplanet.sk        


Názov kurzu: DM for Teens BASICTermín:             7.04. – 13.06.2014

Intenzita:          2 x 1 vyučovacia hodina týždenne

Trvanie:            10 týždňov

Počet vyučovacích jednotiek: 20 x 50 min

Dni výučby:     Pondelok + Streda

Utorok + Štvrtok

Čas výučby: 13:00 – 13:50         14:00 – 14:50

15:00 – 15:50         16:00 – 16:50

Počet študentov: min 4 – max 8

Úrovne:             všetky

Učebné materiály: možnosť zakúpiť učebnicu DME Teens s CD; 15,- €; cvičný zošit 10,-€

Cena kurzu: 89,- €
Objednať
Poznámka: do tohto kurzu sa môžu prihlásiť študenti základných a stredných škôl do 16 rokov.

Zľavy

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...