Zľavy


  • Zľava 10% pre verných zákazníkov – všetci študenti, ktorí s nami absolvovali aspoň tri trimestre formou skupinovej výučby, alebo 30 hodín formou individuálnej výučby získavajú možnosť uplatniť si túto zľavu z ceny školného
  • Zľava 10% pre študentov – všetci žiaci základných a stredných škôl do 19 rokov a univerzitní študenti, ktorí sa preukážu platnou ISIC kartou majú možnosť uplatniť si túto zľavu z ceny školného (POZOR! Okrem kurzu DME STUDENT BASIC a DME STUDENT STANDART)
  • Zľava 15% pre rodiny – túto zľavu zo školného si môžu uplatniť naši noví alebo verní zákazníci – manželské alebo partnerské páry, respektívne noví alebo starí klienti ktorí sa rozhodnú okrem vzdelávania samých seba u nás vzdelávať aj svoje dieťa/deti.
  • Zľava na odporúčanie – Za každého nového študenta ktorý k nám príde na odporúčanie nášho verného študenta dáme nášmu vernému študentovi zľavu 5% z ceny riadneho školného. Nový študent na odporúčanie automaticky získava zľavu 10% z riadneho školného. (POZOR! Verní študenti si túto zľavu môžu skombinovať aj s ostatnými zľavami, čím majú možnosť podstatne znížiť sumu svojho kurzu.)

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...