Kurzy anglického jazyka pre tých najmenších


Aké sú naše ciele?

Aby deti rozprávali v cudzom jazyku o tom, o čom naozaj chcú… tak rýchlo ako je to pre ne prirodzené!

Aby sme to dosiahli nemusia výlučne sedieť v laviciach a pracovať z kníh, práve naopak!

Pre deti je prirodzený pohyb, hudba a zbožňujú čokoľvek, len nech je to zábava!

Práve preto Vám medzi prvými v Nitre prinášame metódu Genki English, pomocou ktorej deti motivujeme, učíme a vedieme k tomu, aby používali cudzí jazyk ako svoj materinský a aby boli nadšené z myšlienky, že sa kludne môžu dorozumieť aj s niekým kto príde z druhého konca sveta a odbúravali tým bariéry akéhokoľvek druhu.

viac tu…

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...