Jazykový kurz pre deti Genki English


Genki English je nová revolučná metóda výučby bez zbytočných kníh a lavíc, ktorá pomocou zapojenia viacerých zmyslov motivuje deti k používaniu anglického jazyka.

Prostredníctvom týchto hravých aktivít má každé dieťa možnosť sa veselým, vtipným a zábavným spôsobom zoznámiť so základnou slovnou zásobou a gramatickými javmi anglického jazyka.

Ku každému tematickému okruhu sa vzťahuje:

  1. Jedna pesnička ktorú si vypočujeme a na jej rytmus sa deti hýbu, tlieskajú, klopkajú, tancujú
  2. Prostredníctvom pesničky sa deti zoznamujú s novými slovíčkami, ktoré majú možnosť si vypočuť viackrát
  3. Pesničky sú sprevádzané video nahrávkami, ktoré sú deťom premietnuté  pomocou počítača alebo projektora
  4. Nová slovná zásoba je upevňovaná prostredníctvom najrôznejších skupinových, pohybových aktivít
  5. Online aktivity, ktoré sú dostupné z Vášho domova, alebo s ktoréhokoľvek kúta sveta umožňujú stálu možnosť opakovania zábavnou formou

Alternatívna metóda

  • Nový, nesmierne zábavný spôsob výučby anglického jazyka pre každého
  • Osvojenie jazyka pomocou viacerých zmyslov
  • Pesničky, skupinové hry, opakovanie, napodobňovanie, vtip, zábava. Nikde inde sa dieťa nemôže cítiť tak dobre počas “angličtinovania”!
  • Ku každému tematickému okruhu sa vzťahujú dodatočné online aktivity, ktoré slúžia na lepšie zapamätanie a zopakovanie už prebratej slovnej zásoby. Medzi nimi nájdete aj online hry, ktoré majú zábavný a motivačný charakter.

“I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” (Confucius)
” Počujem a zabudnem. Vidím a zapamätám si. Robím a pochopím.” (Confucius)

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...