Kurzy anglického jazyka pre dospelých a teenagerov


Direct Method for English®

Jedinečné kurzy angličtiny vyučované prostredníctvom Direct Method for English®. Vďaka jednoduchosti a efektivite metódy študenti v relatívne krátkom čase nadobúdajú slovnú zásobu, gramatické javy a slovné spojenia nového jazyka. S dôrazom metódy na konverzačný štýl výučby študenti predovšetkým získavajú sebavedomie rozprávať po anglicky. Jazykový kurz prebieha v menších skupinkách čo zaručuje Vašu zvýšenú aktivitu a plnú sústredenosť na hodine.

viac tu…

Face2Face

Kurz anglického jazyka postavený na báze komunikatívneho princípu pripravuje študentov na život v Anglickom prostredí. Slovná zásoba a gramatika sú preberané rovnocenne s dôrazom na počúvanie a rozprávanie v každodenných spoločenských situáciách. Študenti majú možnosť precvičiť si nové učivo prostredníctvom širokej škály komunikatívnych aktivít s ktorých mnoho sa dá prispôsobiť rôznym podmienkam.

viac tu…

Príprava na maturitu

Kurz anglického jazyka zameraný na prípravu na maturitu.

viac tu…

 

 

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...