Jazykový kurz pre tínedžerov Direct Method for Teens


Informácie o metóde

Direct Method for Teens je kurz vytvorený na učenie angličtiny priamou metódou pre mládež od 12 do 16 rokov.

Direct method pomáha mladým študentom v osvojení si širokej slovnej zásoby a zároveň úspešne komunikovať prostredníctvom anglického jazyka atraktívnym a prirodzeným spôsobom.

Knižky Direct Method for Teens:

 • Obsahujú modernú relevantnú slovnú zásobu a zaujímavé otázky v prirodzenej hovorovej angličtine prispôsobené záujmom mladých študentov
 • Obsahujú ľahko pochopiteľnú gramatiku
 • Zahŕňajú často sa obmieňajúce aktivity, ktoré motivujú študentov a udržujú ich záujem
 • Sú dopĺňané pracovnými zošitmi s dodatočnou gramatikou a cvičeniami na slovnú zásobu

Každá knižka DME, navrhnutá tak, aby uľahčovala samostatné štúdium, obsahuje:

 • Dve úrovne so slovíčkami sprevádzanými fonetickým prepisom
 • Čítania a diktáty
 • Index slovíčok v abecednom poradí
 • CD (MP3) obsahujúce všetky nové slovíčka, otázky a odpovede a taktiež diktáty

Učebnice Direct Method for Teens

Táto sada učebníc je určená pre mládež vo veku od 12 do 16 rokov.

Učebnice zahŕňajú špecifické témy a záujmy, ktoré sa zhodujú so záujmami tínedžerov ako  napríklad hudba, internet, šport, dovolenky, ochrana životného prostredia škola a mnoho ďalších. Slovná zásoba bola vybraná tak, aby bola tematicky, prakticky a špecificky prispôsobená témam zahrnutým v otázkach. Bola vynaložená veľká snaha na to, aby aj obal knihy bol pre študentov atraktívny, čo ich môže viesť k častejšiemu používaniu knižky.

V novej edícii, sa každá učebnica skladá z dvoch častí:

 1. Učebnica (s CD)
 2. Pracovný zošit

Direct Method for Teens (Priama metóda pre tínedžerov) je sada šiestich učebníc, z ktorých každá sa skladá z 2 častí. Lekcie v učebniciach sú kratšie. Každá lekcia bola obohatená o diktát – dôvodom tohto kroku je častejšie striedanie aktivít počas hodín angličtiny, vďaka čomu sa maximalizuje a udržuje pozornosť a motivácia študentov napriek kratšej schopnosti udržať pozornosť, ktorá je charakteristická pre tínedžerov.

Pracovný zošit, ktorý sprevádza každú učebnicu, obsahuje pozorovateľne väčšie množstvo komunikačných a gramatických cvičení – každý zošit je zložený asi z 90 strán. Cvičenia sú rozdelené do 3 častí:

 • Gramatická lekcia – séria cvičení, ktoré sa zhodujú s gramatickými bodmi prebratými  v učebnici
 • Rýchli študenti – dodatočná séria gramatických cvičení pre študentov, ktorí skončili predchádzajúce cvičenia rýchlejším tempom
 • Cvičenia na slovnú zásobu – séria rozličných cvičení na slovnú zásobu, ako napr.: krížovky, ktoré môžu byť použité na oživenie hodín alebo zadané ako domáce úlohy.

Pre každú časť Direct Method for Teens sú v pracovných zošitoch pripravené 4 série cvičení. Pracovný zošit č. 6 sa jasne odlišuje od ostaných jasným rozdelením na 2 časti. Prvá časť obsahuje cvičenia na slovnú zásobu vo formáte cvičení na slovnú zásobu plus cvičenia pre rýchlych študentov, ktoré nadväzujú na slovnú zásobu v učebnici, zatiaľ čo druhá časť obsahuje cvičenia z učiva prebratého vo všetkých 6 knihách.

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...