INTENZÍVNE KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA


Intenzívny kurz AJ


Nakopnite svoju angličtinu intenzívnymi kurzami!


Intenzívny kurz všeobecnej angličtiny priamou metódou Direct method for English®


Využite efektivitu malej skupiny a intenzívneho kontaktu s angličtinou.

Kurz je určených pre tých, ktorí potrebujú intenzívne rozvíjať komunikačné zručnosti, porozumieť hovorenému slovu a bežným frázam, obohatiť svoju slovnú zásobu.

● každodenný kontakt s jazykom v trvaní 4 týždňov
● výučba prebieha 4 dni v týždni, pondelok až štvrtok po 50 min.
● malé skupiny – maximálne 6 študentov
● individuálny prístup lektorov, rýchlejší progres skupiny
● zábavné prvky výučby – warm up cvičenia, hry a zábavné aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností
● precvičovanie gramatiky zábavnými, praktickými cvičeniami
● možnosť vybrať si kurz ráno alebo večer
● možnosť individuálnej výučby

Intenzita výučby: 4 x týždenne 50 min. priamou metódou Direct method for English®
Dni výučby: pondelok, utorok, streda a štvrtok
Časy výučby: 8:00 – 8:50, 16:00 – 16:50, 17:00 – 17:50
Miesto výučby: budova ZŠ UNES, Javorová 12, Nitra Chrenová
Počet vyučovacích hodín: 16 x 50 min.
Úrovne: všetky, záujemcovia budú zaradení do skupín podľa zaraďovacieho online testu
Ako sa prihlásiť: Stačí sa otestovať online a prihlásiť sa na bezplatnú konzultáciu na info@languageplanet.sk alebo na telefónnom čísle 0948013286

Cena kurzu: od 80,- €


CENNÍK

1 študent – od 15 eur
2 študenti – 10 eur/na študenta
3 študenti – 8 eur/na študenta
4 študenti – 7 eur/ na študenta
5 študenti – 6 eur/ na študenta
6 študenti- 5 eur/ na študenta


Ak máte otázky ohľadne kurzu, napíšte nám na info@languageplanet.sk


FEEDBACK OD ŠTUDENTOV

„Som veľmi spokojná, konečne som prekonala strach z angličtiny a to, že som začala aj rozprávať po anglicky je pre mňa úspech.“ Miriama
„Hodiny boli super, celkovo hodnotím kurz veľmi dobre. Posunul ma v komunikácii dosť ďalej.“ Marek
„Úžasný intenzívny kurz, doporučujem.“ Mária
„S intenzívnym kurzom angličtiny vo Vašej jazykovej škole som bola veľmi spokojná, vyhovovala mi každodenná výučba, pretože tak všetko, čo sme prebrali, zostávalo ľahšie a dlhšie v pamäti. Hodiny boli dynamické, takže ubehli veľmi rýchlo, pričom sme prebrali aj dostatočný objem učiva. Páčilo sa mi, že sa kládol dôraz na rýchle otázky a odpovede, čím sa nám postupne začal rozväzovať jazyk, čo je vlastne najdôležitejšie, aby sme dokázali v cudzom jazyku komunikovať. Rada by som pokračovala takýmto spôsobom aj ďalej.“ Jarmila
„S intenzívnym kurzom som bola veľmi spokojná. Lektorom sa vďaka špeciálnemu typu výučby podarilo prekonať blok z komunikácie, čo považujem pri výučbe akéhokoľvek cudzieho jazyka za najdôležitejšie. Radosť sa učiť.“ Lucia

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...