Pripravili sme pre Vás nasledovné kurzy nemeckého jazyka:

Kurz nemeckého jazyka – štúdium na základe priamej metódy prostredníctvom kníh Direktes Deutch, pre začiatočníkov i pokročilých, možnosť absolvovať kurz individuálne aj skupinovo.

Nemčina pre opatrovateľky – chystáte sa pracovať v zahraničí a potrebujete základy nemeckého jazyka? Kurz nemčiny pre opatrovateľky Vám pomôže pri príprave na budúce povolanie, uľahčí komunikáciu v situáciách do ktorých sa ako opatrovateľka najčastejšie dostanete. Možnosť absolvovať kurz individuálne alebo skupinovo, učebnica podľa dohody.

Konverzácia v nemeckom jazyku – príprava na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...