Ruský jazyk sa v súčasnosti stáva čoraz atraktívnejším v oblasti školského vzdelávania, vedecko-technickej či ekonomickej oblasti. My Vám preto ponúkame:

Kurz ruského jazyka pre začiatočníkov – možnosť navštevovať kurz individuálne aj skupinovo, učebnica dohodou

Kurz ruského jazyka pre pokročilých – možnosť navštevovať kurz individuálne aj skupinovo, učebnica dohodou. Možnosť výberu ekonomického zamerania

Konverzácia v ruskom jazyku – príprava na maturitnú skúšku z ruského jazyka

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...