Jazyková škola Language Planet sa od septembra 2013 stala oficiálnym uzatvoreným skúškovým centrom pre medzinárodne uznávané certifikáty TOEIC®, TOEIC Bridge™, TOEFL Junior®, francúzsky certifikát TFI™ a nemecký certifikát WiDaF, ktoré na celosvetový trh prináša organizácia ETS Global – ( Educational Testing Service ).

Certifikáty, ktoré môžete získať prostredníctvom našej spoločnosti Vám pomôžu získať lepšiu prácu alebo postavenie na trhu práce.

Viac info už čoskoro.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...