O nás


Sme jazyková škola, ktorá sa zameriava na efektívne vzdelávanie v angličtine rovnako pre dospelých ako aj deti. Našim cieľom je vyučovať angličtinu tak, aby ju naši študenti mohli využívať prirodzene a bez strachu pri každodennej komunikácii, ale aj  na svoje ďalšie vzdelávanie. So študentmi sa snažíme vytvoriť bezprostredný vzťah a navodiť príjemnú atmosféru tak, aby učenie sa angličtiny nebola jedna nezaujímavá monotónna aktivita, ale aby si na našich hodinách cítili uvoľnene, čo im zvyšuje koncentráciu a prejavuje sa v ľahšom a prirodzenejšom osvojovaní jazyka.

Zabezpečujeme skupinové kurzy angličtiny, výučbu angličtiny vo firmách, individuálne jazykové kurzy, doučovanie na maturitu a angličtinu pre predškolákov a pre školopovinné deti. Jazyková škola Language Planet  ako jediná v Nitre ponúka metódu výučby angličtiny, vďaka ktorej sa naučíte po anglicky rýchlejšie, ľahšie a zábavne.

Sme držiteľmi exkluzívnej licencie na výučbu anglického jazyka metódou Direct Method for English®. Je to jedna z priamych metód, ktoré sa celosvetovo osvedčili ako jedny z najúčinnejších pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Metóda obsahuje modernú slovnú zásobu, praktické cvičenia a v neposlednom rade aj jednoduché vysvetlenie gramatických javov.

Našim študentom je okrem iného ponúkaná aj možnosť navštevovať tradičné kurzy angličtiny Face2Face, ktoré sú postavené na báze komunikatívneho prístupu. Slovná zásoba a gramatika sú preberané rovnocenne s dôrazom na počúvanie a rozprávanie v každodenných spoločenských situáciách.

Pre tých najmenších zabezpečujeme výuku angličtiny v Nitrianskych škôlkach, alebo v našich priestoroch prostredníctvom novej revolučnej metódy Genki English bez zbytočných kníh a lavíc, ktorá pomocou zapojenia viacerých zmyslov motivuje deti k používaniu anglického jazyka.

Lektori našej jazykovej školy nelenia ani v dobe letných prázdnin. Počas letných mesiacov organizujeme jazykové alebo športové prímestské tábory pre deti rôznych vekových kategórii.

V rámci našich vzdelávacích aktivít spolupracujeme s:

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

www.ukf.sk

Centrum voľného času Domino v Nitre

www.cvcdomino.com

Centrum voľného času Štúrovo

www.cvc-sturovo.sk

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...