Povedali o nás


Sme jazyková škola, ktorá sa zameriava na efektívne vzdelávanie v angličtine rovnako pre dospelých ako aj deti. Našim cieľom je vyučovať angličtinu tak, aby ju naši študenti mohli využívať prirodzene a bez strachu pri každodennej komunikácii, ale aj  na svoje ďalšie vzdelávanie. So študentmi sa snažíme vytvoriť bezprostredný vzťah a navodiť príjemnú atmosféru tak, aby učenie sa angličtiny nebola jedna nezaujímavá monotónna aktivita, ale aby si na našich hodinách cítili uvoľnene, čo im zvyšuje koncentráciu a prejavuje sa v ľahšom a prirodzenejšom osvojovaní jazyka.

Zabezpečujeme skupinové kurzy angličtiny, výučbu angličtiny vo firmách, individuálne jazykové kurzy, doučovanie na maturitu a angličtinu pre predškolákov a pre školopovinné deti. Jazyková škola Language Planet  ako jediná v Nitre ponúka metódu výučby angličtiny, vďaka ktorej sa naučíte po anglicky rýchlejšie, ľahšie a zábavne.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...