Moje rozhodnutie začať sa učiť angličtinu v Language Planet ovplyvnila náhoda. V období, keď som pre seba zvažovala výber vhodnej jazykovej školy, zapojila som sa do súťaže – a vyhrala som 10 hodín individuálneho vyučovania. A odvtedy som jej verným a vďačným študentom. Metodika, ktorú používajú, je veľmi účinná, od prvej hodiny „musíte“ ( a chcete :-) ) hovoriť, lektori postupne dokázali prelomiť môj rešpekt pred komunikovaním v cudzom jazyku a z večnej začiatočníčky v angličtine urobili nadšeného študenta.

Prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...